Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/04/2021 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego, akcesoriów, komputerowych i oprogramowania dla Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk - w podziale na 5 części.

Deadlines:
Published : 08-07-2021 17:30:00
Placing offers : 23-07-2021 10:00:00
Offers opening : 23-07-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 2137.93 2021-07-08 17:30:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.39 2021-07-08 17:30:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ.zip zip 19630.54 2021-07-08 17:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ cz V po modyfikacji - OPZ.pdf pdf 1568.37 2021-07-19 10:11:17 Public message
IMOL_ZP_04_2021_Modyfikacja I-sig.pdf pdf 570.31 2021-07-14 16:32:21 Public message
Załączniki po modyfikacji.zip zip 1222 2021-07-14 16:32:21 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 46.15 2021-07-14 16:32:21 Public message
Zał nr 2a do SWZ cz V - form cen - po modyfikacji.xlsx xlsx 168.54 2021-07-19 11:44:30 Public message
Modyfikacja II-sig.pdf pdf 529.63 2021-07-16 08:39:13 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ cz III - OPZ - po modyfikacji 2.pdf pdf 686.82 2021-07-16 08:39:13 Public message
Zał 2a do SWZ cz III - form cenowy - po modyfikacji 2.xlsx xlsx 180.75 2021-07-16 08:39:13 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 35.51 2021-07-16 08:39:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert_signed (1) (1)-sig.pdf pdf 692.01 2021-07-26 12:31:16 Public message
Unieważnienie część I i II_signed-sig.pdf pdf 598.47 2021-07-28 14:19:44 Public message
Unieważnienie część V_signed-sig.pdf pdf 599.89 2021-07-28 14:21:00 Public message
Wybór oferty część III i IV_signed-sig.pdf pdf 644.95 2021-07-28 14:22:05 Public message
Kwota na sfinansowanie.pdf pdf 203.49 2021-07-23 10:00:00 Public message

Announcements

2021-07-28 14:22 Katarzyna Kalińska W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część III i IV.

Wybór oferty część I [...].pdf

2021-07-28 14:21 Katarzyna Kalińska W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania część V.

Unieważnienie część [...].pdf

2021-07-28 14:19 Katarzyna Kalińska W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania część I i II.

Unieważnienie część [...].pdf

2021-07-26 12:31 Katarzyna Kalińska W załączniku zamieszczam Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-23 10:00 Buyer message W załączniku informacja o kwotach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota na sfinansowan [...].pdf

2021-07-19 11:44 Katarzyna Kalińska Zamawiający informuje, że poprawił omyłkę pisarską w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2a do SWZ - części V).
W tabeli wiersz nr 7, w kolumnie 2, zamawiający wpisał prawidłową treść: „Komputer przenośny III”. W pozostałym zakresie dokument pozostaje bez zmian.
W załączeniu zmodyfikowany Formularz cenowy (Załącznik 2a do SWZ) dla części V.

Zał nr 2a do SWZ cz [...].xlsx

2021-07-19 10:11 Katarzyna Kalińska Zamawiający informuje, że poprawił omyłkę pisarską w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ - części V).
Na stronie nr 6 ww. dokumentu, "Komputer przenośny III" w pozycji "Pamięć RAM" Zamawiający wykreślił sformułowanie "z możliwością rozszerzenia pamięci do 16 GB". W pozostałym zakresie dokument pozostaje bez zmian.
W załączeniu zmodyfikowany OPZ dla części V.

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

2021-07-16 08:39 Katarzyna Kalińska W załączniku przekazuję ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) oraz załączniki po modyfikacji.

Modyfikacja II-sig.p [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Zał 2a do SWZ cz III [...].xlsx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-07-14 16:32 Katarzyna Kalińska Zamawiający zamieszcza w załączniku: odpowiedzi na pytania, modyfikacje dokumentacji oraz informację o przedłużeniu terminu na składanie ofert.

IMOL_ZP_04_2021_Mody [...].pdf

Załączniki po modyfi [...].zip

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1130