Proceeding: 2 / 2021 Modernizacja krytej pływalni przy ul. Koszarowej 8 we Wrześni w zakresie termomodernizacji pokrycia dachowego - Zamawiający PUK Sp. z o.o.we Wrześni

Referat Zamówień Publicznych RZP
Gmina Września Department: Referat Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 08-07-2021 09:50:00
Placing offers : 23-07-2021 10:45:00
Offers opening : 23-07-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogł 2021_BZP 00107901_01 o zamówieniu.pdf pdf 85.58 2021-07-08 09:50:00 Proceeding
Dok projektowa - dach pływalni.zip zip 402.09 2021-07-08 09:50:06 Proceeding
SWZ i załączniki.zip zip 348.94 2021-07-08 09:50:06 Proceeding
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 112.44 2021-07-19 13:52:38 Public message
SWZ - termo dachu pływalni - po modyfikacji.pdf pdf 256.36 2021-07-19 13:52:38 Public message
Ogł. o zmianie ogłoszenia 2021 BZP 00118804 01.pdf pdf 36.23 2021-07-19 13:52:38 Public message
Informacja z art. 222 ust. 4 pzp.pdf pdf 81.28 2021-07-22 11:19:25 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 54.75 2021-07-23 12:07:18 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 57.47 2021-08-18 11:02:00 Public message

Announcements

2021-08-18 11:02 Referat Zamówień Publicznych RZP Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-07-23 12:07 Referat Zamówień Publicznych RZP Informacja o złożonych ofertach

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-22 11:19 Referat Zamówień Publicznych RZP Informacja z art. 222 ust. 4 pzp, link do sesji online otwarcia ofert

Informacja z art. 22 [...].pdf

2021-07-19 13:52 Referat Zamówień Publicznych RZP Modyfikacja SWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu

Modyfikacja SWZ.pdf

SWZ - termo dachu pł [...].pdf

Ogł. o zmianie ogłos [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 446