Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZDH/07/2021 Dostawy antracytu.

Monika Kaczmara
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Gliwice
Deadlines:
Published : 07-07-2021 13:40:00
Placing offers : 15-07-2021 09:50:00
Offers opening : 15-07-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d94136-1279-5fbb-9d1b-400001f6cfa6 (Ogłoszenie o zamówieniu).pdf pdf 71.07 2021-07-07 13:40:00 Proceeding
SWZ + Załączniki - Dostawy antracytu .pdf pdf 616.22 2021-07-07 13:40:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 78.65 2021-07-15 10:30:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 101.66 2021-07-15 14:13:48 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - www.BES.pdf pdf 103.21 2021-07-21 14:17:12 Public message
08d95d87-58d3-a7a1-f833-a20001ad098c-1 (ogłoszenie o wyniku postępowania).pdf pdf 60.17 2021-08-12 14:28:20 Public message

Announcements

2021-08-12 14:28 Monika Kaczmara Ogłoszenie o wyniku postępowania.

08d95d87-58d3-a7a1-f [...].pdf

2021-07-21 14:17 Monika Kaczmara Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) w załączeniu przekazuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-07-15 14:13 Monika Kaczmara Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), zwanej dalej „ustawą”, w załączeniu przekazuje Informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-15 10:30 Monika Kaczmara Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, działając na podstawie art. 222
ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2019r., poz. 2019) przekazuje informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 383