Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DT.261.15.2021 Dostawa i montaż pompy diagonalnej w studni wody surowej PWS

Deadlines:
Published : 09-07-2021 10:59:00
Placing offers : 05-08-2021 10:00:00
Offers opening : 05-08-2021 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Załączniki, wymagane aby oferta elektroniczna była kompletna:

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

b) Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

c) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Brak w/w załączników w ofercie elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oferty i dokumenty złożone inną drogą niż na Platformie Zakupowej zostaną odrzucone.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 1603.98 2021-07-09 10:59:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 12494.93 2021-07-09 10:59:00 Proceeding
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej.docx docx 31.15 2021-07-09 10:59:00 Proceeding
Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1.pdf pdf 361.59 2021-07-14 08:14:51 Public message
Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 2 - zmiana terminu składdania i otwarcia ofert.pdf pdf 461.05 2021-07-16 10:47:14 Public message
raport-uproszczony-480133.pdf pdf 86.25 2021-08-05 11:14:38 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 372.5 2021-08-24 10:03:12 Public message

Announcements

2021-08-24 10:03 Monika Stec Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-05 11:14 Monika Stec Zamawiający udostępnia raport platformy zakupowej zawierający wykaz złożonych ofert.

raport-uproszczony-4 [...].pdf

2021-07-16 10:47 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 2 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert).

Zapytania wraz z wyj [...].pdf

2021-07-14 08:14 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1

Zapytania wraz z wyj [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa i montaż pompy diagonalnej w studni wody surowej PWS Należy wpisać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz dołączyć skan wymaganych dokumentów zgodnie z SIWZ. 1 delivery Wodociągi Dębickie Sp. z o.o
Kosynierów Racławickich 35
39-200, Dębica
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3116 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 611