Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.9.21 Dostawa implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów, dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Deadlines:
Published : 05-07-2021 13:15:00
Placing offers : 12-07-2021 11:00:00
Offers opening : 12-07-2021 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SZP.251.9.21_SWZ.doc doc 154.5 2021-07-05 13:15:00 Proceeding
SZP.251.9.21_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 162.12 2021-07-05 13:15:00 Proceeding
SZP.251.9.21_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 67 2021-07-05 13:15:00 Proceeding
SZP.251.9.21_Załącznik nr 1A fo SWZ - Formularz cenowy.xls xls 131.5 2021-07-05 13:15:00 Proceeding
SZP.251.9.21_Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 60.5 2021-07-05 13:15:00 Proceeding
SZP.251.9.21_Załącznik nr 3 do SWZ - Udostepnienie zasobów.docx docx 18.5 2021-07-05 13:15:00 Proceeding
SZP.251.9.21_Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 46.5 2021-07-05 13:15:00 Proceeding
SZP.251.9.21_Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy.doc doc 87.5 2021-07-05 13:15:00 Proceeding
SZP.251.9.21_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 183 2021-07-08 11:59:18 Public message
SZP.251.9.21_Załącznik nr 5 do SWZ - Umowa po zmianie.doc doc 89.5 2021-07-08 11:59:18 Public message
251.9.21_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 32.5 2021-07-12 12:19:08 Public message
251.9.21_Wynik.doc doc 87.5 2021-08-10 11:41:16 Public message

Announcements

2021-08-10 11:41 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam wynik postępowania.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.9.21_Wynik.doc

2021-07-12 12:19 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.9.21_Informacja [...].xls

2021-07-12 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie postępowania 898 515,16 zł. netto. Wartość gross zamówienia wynosi 970 396,60 zł.
Z podziałem na pakiety kwoty brutto:
Pakiet nr 1 - Endoprotezy cementowane stawu biodrowego z głową bipolarną 69 839,28 zł
Pakiet nr 2 - Endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe z krótkim trzpieniem 234 417,24 zł
Pakiet nr 3 – Endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe. 208 673,01 zł
Pakiet nr 4 - Endoprotezy stawu kolanowego 254 012,22 zł
Pakiet nr 5 – Cement kostny 24 331,10 zł
Pakiet nr 6 - System do mocowania przeszczepów więzadła krzyżowego przedniego. 34 214,52 zł
Pakiet nr 7 – Wyroby ortopedyczne. 144 909,00 zł
2021-07-08 11:59 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam "Pytania i odpowiedzi" do postępowania oraz wzór umowy po zmianach wynikających z udzielonych odpowiedzi.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

SZP.251.9.21_Pytania [...].doc

SZP.251.9.21_Załączn [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 352