Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BBA-2.262.16.2021 Usługa dostarczenia i utrzymania pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego sieci IP VPN w oparciu o sieć MPLS oraz usługi dostępu do Internetu w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Deadlines:
Published : 01-07-2021 15:35:00
Placing offers : 27-07-2021 11:00:00
Offers opening : 27-07-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Internet.pdf pdf 754.82 2021-07-01 15:35:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 83.56 2021-07-01 15:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.96 2021-07-01 15:37:47 Proceeding
Odpowiedzi na wnioski wraz ze zmianą terminu składania ofert.pdf pdf 229.31 2021-07-06 15:38:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.82 2021-07-06 15:38:34 Public message
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania.pdf pdf 211.9 2021-07-07 14:15:48 Public message
2021.07.06 odwołanie.pdf pdf 2074.75 2021-07-07 14:15:48 Public message
Zmiana treści SWZ wraz ze zmianą terminu składania ofert.pdf pdf 360.9 2021-07-13 15:08:25 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2).pdf pdf 36.83 2021-07-13 15:08:25 Public message
Odpowiedzi na wnioski wraz ze zmianą SWZ.pdf pdf 473.99 2021-07-20 16:08:05 Public message
Pismo ze zmianą treści SWZ.pdf pdf 190.57 2021-07-20 16:08:05 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3).pdf pdf 36.82 2021-07-20 16:08:05 Public message
Odpowiedź na wniosek.pdf pdf 191.45 2021-07-22 15:23:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 484.74 2021-07-28 10:42:24 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 208.94 2021-08-26 12:19:16 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 71.63 2021-10-15 11:51:23 Public message

Announcements

2021-10-15 11:51 Sylwia Staśkiewicz Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-08-26 12:19 Sylwia Staśkiewicz Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-28 10:42 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-27 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 701 100,00 zł brutto.
2021-07-22 15:23 Sylwia Staśkiewicz Zamawiający zamieszcza odpowiedź na wniosek.

Odpowiedź na wniosek [...].pdf

2021-07-20 16:08 Sylwia Staśkiewicz Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na wnioski, pismo ze zmianą treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Odpowiedzi na wniosk [...].pdf

Pismo ze zmianą treś [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-07-13 15:08 Sylwia Staśkiewicz Zamawiający zamieszcza zmianę treści SWZ wraz ze ze zmianą terminu składania ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zmiana treści SWZ wr [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-07-07 14:15 Sylwia Staśkiewicz Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wniesieniu odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Zawiadomienie o wnie [...].pdf

2021.07.06 odwołanie [...].pdf

2021-07-06 15:38 Sylwia Staśkiewicz Zamawiający zamieszcza pismo z odpowiedziami na wnioski i zmianą treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Odpowiedzi na wniosk [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1291