Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/33a/2021 Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Bankowej w Kaliszu.

Deadlines:
Published : 30-06-2021 14:05:00
Placing offers : 13-07-2021 09:00:00
Offers opening : 13-07-2021 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  na  wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Bankowej w Kaliszu.


Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 62 760 80 68.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy (załącznik nr 1).docx docx 30.09 2021-06-30 14:05:00 Proceeding
Umowa (załącznik nr 2).doc doc 101 2021-06-30 14:05:00 Proceeding
załączniki nr 3 - 6.docx docx 39.71 2021-06-30 14:05:00 Proceeding
Zapytanie Ofertowe.docx docx 31.78 2021-06-30 14:05:00 Proceeding
Mapa - Zlewnia Ułańska.pdf pdf 2108.94 2021-06-30 14:05:00 Proceeding
zestawienie ofert.pdf pdf 187.08 2021-07-13 09:40:51 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności.pdf pdf 364.31 2021-07-16 13:22:02 Public message

Announcements

2021-07-16 13:22 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2021-07-13 09:40 Magdalena Włodarek Zestawienie ofert

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2021-07-13 08:49 Magdalena Włodarek link do otwarcia ofert: https://youtu.be/DU4qUqxftss
2021-07-07 14:19 Magdalena Włodarek W związku z pojawieniem się zapytań do postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada:
Pyt.1. Czy istn. kanał do przeprojektowania jest ogólnospławny - jeśli tak- to jaka jest ilość ścieków sanitarnych dopływających do tego kanału, a jeśli brak tej informacji - to jaka jest ilość mieszkańców objęta dostarczaniem ścieków do przedmiotowego kanału do przepr. przeprojektowania?
Odp. Obecnie trwa rozdział kanalizacji na ternie zlewni, docelowo kanał będzie kanałem deszczowym.
Pyt. 2. Jaki jest odcinek (od -do) istn. kanalizacji w ul. Bankowej do przeprojektowania?
Odp. Przełączenie kanału sanitarnego z ul. Wał Staromiejski na istniejącą przepompownię ścieków sanitarnych
Pyt. 3. Czy jest pozwolenie wodnoprawne na istniejące odprowadzanie ścieków przedmiotowym kanałem do K. Rypinkowskiego? Jeśli nie ma - to czy był sporządzany operat wodnoprawny dla potrzeb wydania wodnoprawnego.
Odp. Istnieje pozwolenie wodnoprawne ważne do 29.04.2024r., Zamawiający posiada operat wodnoprawny.
Pyt. 4. Czy w posiadaniu inwestora są dane hydrologiczne Kanału Rypinkowskiego w miejscu wylotu przedmiotowego kanału do przebudowy.
Odp. Nie, Zamawiający nie posiada danych hydrologicznych.
Pyt. 5. Czy w związku z w/w. tematem była jakaś korespondencja z Wodami Polskimi
Odp. Nie, nie było korespondencji.
Pyt. 6. Czy zostaną podane warunki techniczne do projektu.
Odp. Projekt należy sporządzić w oparciu o „Wytyczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wod -kan” – dostępne na stronie internetowej PWiK Spółka z o.o. z/s w Kaliszu.

Z poważaniem
Magdalena Włodarek

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Bankowej w Kaliszu. - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2930 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wykonania projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę przed 19.09.2021r. – etap I. Termin wykonania projektu wykonawczego do 30.10.2021r. – etap II. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 501