Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów 19 05 99/ 2021

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 28-06-2021 13:26:00
Placing offers : 29-07-2021 12:00:00
Offers opening : 29-07-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 162.82 2021-06-28 13:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 430.24 2021-06-28 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 18.48 2021-06-28 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - Awizacja.xlsx xlsx 12.09 2021-06-28 13:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 282.34 2021-06-28 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 13.97 2021-06-28 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.22 2021-06-28 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.72 2021-06-28 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 23.9 2021-06-28 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.1 2021-06-28 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy - Oświadczenie Potwierdzające Wykonanie Usługi.docx docx 16.11 2021-06-28 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.5 2021-06-28 13:26:16 Proceeding
espd-request.xml xml 135.92 2021-06-28 13:48:44 Proceeding
README.txt txt 0.93 2021-06-28 13:48:46 Proceeding
README.txt txt 0.93 2021-06-28 13:48:48 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2021-07-02 11:09:35 Proceeding
Odpowiedzi na pytania - platforma.pdf pdf 22.72 2021-07-12 12:40:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 86.83 2021-07-29 14:42:49 Public message
Informacj o wyniku postępowania.pdf pdf 94.69 2021-08-26 13:50:33 Public message

Announcements

2021-08-26 13:50 Barbara Dąbrówka Informacja o wyniku postępowania.

Informacj o wyniku p [...].pdf

2021-07-29 14:42 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-29 12:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 9 840 000,00 zł netto/ 10 627 200,00 zł brutto
Z podziałem na zadania:
Zadanie 1: 2 460 000,00 zł netto/ 2 656 800,00 zł brutto
Zadanie 2: 2 460 000,00 zł netto/ 2 656 800,00 zł brutto
Zadanie 3: 2 460 000,00 zł netto/ 2 656 800,00 zł brutto
Zadanie 4: 1 230 000,00 zł netto/ 1 328 400,00 zł brutto
Zadanie 5: 1 230 000,00 zł netto/ 1 328 400,00 zł brutto
2021-07-12 12:40 Gabriela Watała W załączeniu odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1189