Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BBA-2.262.15.2021 Remont pomieszczeń i korytarzy w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 1 piętrze, w części od ul. Moniuszki w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1

Katarzyna Szynkaruk-Durlik
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Deadlines:
Published : 25-06-2021 12:08:00
Placing offers : 12-07-2021 11:00:00
Offers opening : 12-07-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ BBA-2.262.15.2021.pdf pdf 1423.73 2021-06-25 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).pdf pdf 292.41 2021-06-25 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt wykonawczy.pdf pdf 45421.29 2021-06-25 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf pdf 421.97 2021-06-25 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Przedmiar robót.pdf pdf 1383.62 2021-06-25 12:08:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.docx docx 85.67 2021-06-25 12:08:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.51 2021-06-25 12:17:40 Proceeding
UOKIK_P1_PRD.ATH ATH 592 2021-07-05 12:56:35 Proceeding
UOKIK_P1_PRD (00000003).pdf pdf 1387.73 2021-07-05 12:56:46 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 189.58 2021-07-05 16:25:46 Public message
Formularz ofertowy poprawiony w wersji edytowalnej.docx docx 69.09 2021-07-05 16:25:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert BBA-2.262.15.2021.pdf pdf 697.14 2021-07-13 10:19:50 Public message
Informacja o wyborze oferty na stronę.pdf pdf 653.3 2021-07-23 15:14:10 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67.21 2021-10-15 09:21:04 Public message

Announcements

2021-10-15 09:21 Katarzyna Szynkaruk-Durlik Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-07-23 15:14 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-13 10:19 Katarzyna Szynkaruk-Durlik Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-12 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 651.497,83 zł
2021-07-05 16:25 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza zmianę treści SWZ wraz z poprawionym formularzem ofertowym.

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Formularz ofertowy p [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 770