Proceeding: TZPiZI.261/03/RB/21 Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ulicy Strzeleckiej 3.

Deadlines:
Published : 23-06-2021 13:52:00
Placing offers : 08-07-2021 09:00:00
Offers opening : 08-07-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym dokumenty przygotowane przez Zamawiającego znajdujące się w pliku służą złożeniu oferty, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumenty postepowania.zip zip 48657.26 2021-06-23 13:52:00 Proceeding
odpowiedź1.pdf pdf 186.81 2021-07-01 12:29:56 Public message
odpowiedź2.pdf pdf 181.68 2021-07-02 12:26:56 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 130.54 2021-07-08 11:58:11 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 238.08 2021-07-14 11:34:19 Public message
inf. o unieważnieniu czynności wyboru.pdf pdf 131.52 2021-07-19 13:34:36 Public message
informacja o ponownym wyborze.pdf pdf 162.62 2021-07-21 13:32:33 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 69.82 2021-09-17 12:20:29 Public message
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 159.62 2021-09-17 12:20:29 Public message

Announcements

2021-09-17 12:20 Katarzyna Szewczyńska ogłoszenia

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

ogłoszenie o zamówie [...].pdf

2021-07-21 13:32 Justyna Rybska Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej.
Z poważaniem
Justyna Rybska

informacja o ponowny [...].pdf

2021-07-19 13:34 Justyna Rybska Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Z poważaniem Justyna Rybska

inf. o unieważnieniu [...].pdf

2021-07-14 11:34 Justyna Rybska Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 253 ust. 1 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z prowadzonym postępowaniem na roboty budowlane pn. "Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ulicy Strzeleckiej 3".
Z poważaniem Justyna Rybska

informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-08 11:58 Justyna Rybska Szanowni Państwo,
W załączeniu Informacja z otwarcia ofert, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Z poważaniem Justyna Rybska

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-08 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łączną kwotę 488350,00 zł brutto
2021-07-02 12:26 Justyna Rybska Szanowni Państwo, W załączeniu kolejna odpowiedź na pytanie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: "Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3". Z poważaniem Justyna Rybska

odpowiedź2.pdf

2021-07-01 12:29 Justyna Rybska Szanowni Państwo,
W załączeniu odpowiedzi na pytania w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: "Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3".
Z poważaniem Justyna Rybska

odpowiedź1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 456