Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.4.2021 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 1) PRZEBUDOWY CIĄGU ULICY WIŚLAŃSKIEJ I UL. STARA DROGA OD STACJI CRAB DO GRANICY DZIAŁKI NR 306/14 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZYŁĄCZY, BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. STARA DROGA I ZABEZPIECZENIEM KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 2) BUDOWY ULICY BOCZNEJ OD UL. GÓRECKIEJ W SKOCZOWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ GÓRECKĄ DO GRANICY Z POGÓRZEM ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

Patrycja Barszczak
Gmina Skoczów
Deadlines:
Published : 23-06-2021 12:44:00
Placing offers : 01-07-2021 09:00:00
Offers opening : 01-07-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.8 2021-06-23 12:44:00 Proceeding
SWZ+załączniki 1-3.pdf pdf 619.61 2021-06-23 12:44:00 Proceeding
załączniki 1-3.docx docx 79.22 2021-06-23 12:44:00 Proceeding
OPZ - załacznik nr 4 dla cz. 1.pdf pdf 868.24 2021-06-23 12:44:00 Proceeding
OPZ - załacznik nr 4 dla cz. 2.pdf pdf 870.63 2021-06-23 12:44:00 Proceeding
projektowane postanowienia umowy-załącznik nr 5 dla cz. 1.pdf pdf 8135.79 2021-06-23 12:44:00 Proceeding
projektowane postanowienia umowy-załącznik nr 5 dla cz. 2.pdf pdf 8414.66 2021-06-23 12:44:00 Proceeding
lokalizacja - załącznik 6 dla cz. 1.pdf pdf 862.66 2021-06-23 12:44:00 Proceeding
lokalizacja - załącznik 6 dla cz. 2.pdf pdf 1041.85 2021-06-23 12:44:00 Proceeding
strona z zatwierdzeniem.pdf pdf 348.06 2021-06-23 12:44:00 Proceeding
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 146.74 2021-07-01 08:41:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 237.69 2021-07-01 11:24:59 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-część 1i2.pdf pdf 91.75 2021-07-16 14:19:44 Public message

Announcements

2021-07-16 14:19 Patrycja Barszczak ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-część 1i2

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2021-07-01 11:24 Patrycja Barszczak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-01 09:00 Buyer message 178 500,00 zł, w tym:
Część 1 – 100 000,00 zł
Część 2 – 78 500,00 zł
2021-07-01 08:41 Patrycja Barszczak Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

Informacja o kwocie, [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 428