Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00091080/01 Zakup i dostawa leków stosowanych w chemioterapii (SA-381-5/21)

Deadlines:
Published : 23-06-2021 09:05:00
Placing offers : 05-07-2021 12:00:00
Offers opening : 05-07-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 165.77 2021-06-23 09:05:00 Proceeding
SWZ - chemia 2021-5.doc doc 371 2021-06-23 09:05:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 1297.57 2021-07-06 07:59:39 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 1968.57 2021-07-15 08:11:09 Public message

Announcements

2021-07-15 08:11 Ewelina Zawiska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-07-06 07:59 Ewelina Zawiska Informacja z sesji otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-07-05 12:00 Buyer message Kwota przeznaczona na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 282 594,42 zł netto.
Kwoty przeznaczone na poszczególne części:
1 LEKI I 45 563,20 zł netto,
2 LEKI II 75 823,44 zł netto,
3 LEKI III 26 259,85 zł netto,
4 DARBREPOETIN ALFA 70 268,75 zł netto,
5 ZOLEDRONIC ACID 1 910,30 zł netto,
6 CAPECITABINE 47 006,40 zł netto,
7 VINORELBINE 1 058,48 zł netto,
8 NETUPITANT/PALONOSETRON 14 704,00 zł netto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 331