Proceeding: Przet. bud 2/2021 Remont części budynku internatu oraz nawierzchni drogowej. Internat ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6

Deadlines:
Published : 23-06-2021 14:17:00
Placing offers : 07-07-2021 12:00:00
Offers opening : 07-07-2021 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGLOSZENIE 08d93580-176f-5a95-4773-de00010bc225.pdf pdf 767.87 2021-06-23 14:17:00 Proceeding
SWZ CALY.pdf pdf 2196.07 2021-06-23 14:17:00 Proceeding
ZAŁ SWZ.doc doc 220.5 2021-06-23 14:17:00 Proceeding
STWIORB.pdf pdf 727.96 2021-06-23 14:17:00 Proceeding
PROJEKT.pdf pdf 8355.44 2021-06-23 14:17:00 Proceeding
PRZEDMIAR.pdf pdf 184.13 2021-06-23 14:17:00 Proceeding
KWOTA NA ZADANIE.pdf pdf 84.58 2021-07-07 11:06:14 Public message
ZESTAW OFERT.pdf pdf 53.99 2021-07-07 13:49:01 Public message
WYNIKI POST. O ZAM..pdf pdf 294.29 2021-07-14 15:03:41 Public message

Announcements

2021-07-14 15:03 Zamówienia Publiczne INFORMACJA O WYBORZE OFERTY-WYNIKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 PZP
Bez przeprowadzenia negocjacji.
ZSCKR w Sandomierzu przesyła wyniki postępowania przetargowego

WYNIKI POST. O ZAM.. [...].pdf

2021-07-07 13:49 Zamówienia Publiczne OTWARCIE POSTĘPOWANIA-ZESTAWIENIE OFERT

ZESTAW OFERT.pdf

2021-07-07 12:00 Buyer message Biorąc udział w/w postępowaniu należy uzupełnić dołączone, wymagane w SWZ przez zamawiającego dokumenty.
2021-07-07 11:06 Zamówienia Publiczne Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie zadania.

KWOTA NA ZADANIE.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 216