Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.43.2021.ZP1 Opracowanie projektów dróg na terenie Gminy Białe Błota: 1) Projekt ul. Zabytkowej od Cichej do Zakładowej w Przyłękach, 2) Projekt ul. Twardej w Lisim Ogonie, 3) Projekt ul. Wczasowej w Cielu, 4) Projekt ul. Rynarzewskiej w Murowańcu, 5) Projekt ul. Świetlikowej w Zielonce

Katarzyna Robotnikowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 22-06-2021 12:57:00
Placing offers : 01-07-2021 10:00:00
Offers opening : 01-07-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 71.42 2021-06-22 12:57:00 Proceeding
Opracowanie dokumentacji_43_2021.zip zip 7131.78 2021-06-22 12:57:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.zip zip 424.15 2021-07-01 13:02:52 Public message
wybór.zip zip 904.58 2021-07-27 14:15:24 Public message

Announcements

2021-07-27 14:15 Katarzyna Robotnikowska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 27.07.2021 r.

wybór.zip

2021-07-01 13:02 Katarzyna Mazur-Skoczylas Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.07.2021 r.

Informacja z otwarci [...].zip

2021-07-01 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 500 000,00 zł brutto, w tym:
1) Projekt ul. Zabytkowej od Cichej do Zakładowej w Przyłękach - 200 000,00 zł brutto
2) Projekt ul. Twardej w Lisim Ogonie - 100 000,00 zł brutto
3) Projekt ul. Wczasowej w Cielu - 50 000,00 zł brutto
4) Projekt ul. Rynarzewskiej w Murowańcu - 100 000,00 zł gross
5) Projekt ul. Świetlikowej w Zielonce - 50 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 318