Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.44.2021.ZP2 Opracowanie projektów dróg na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części: Część 1 - Projekt ul. Jarzębinowej w Łochowie, Część 2 - Projekt ul. Jesionowej w Łochowie, Część 3 - Projekt ul. Długiej i Jeżynowej w Zielonce, Część 4 - Projekt ul. Patrolowej i Kolejowej w Kruszynie Krajeńskim, Część 5 - Projekt ul. Kasztanowej i Żeglarskiej w Łochowie, Część 6 - Projekt ul. Leśnej w Łochowie.

Katarzyna Mazur-Skoczylas
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 22-06-2021 14:56:00
Placing offers : 02-07-2021 10:00:00
Offers opening : 02-07-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 156.52 2021-06-22 14:56:00 Proceeding
SWZ - opracowanie projektów.zip zip 9200.01 2021-06-22 14:56:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.zip zip 474.45 2021-07-02 12:38:47 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.zip zip 501.66 2021-07-27 14:00:56 Public message
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.zip zip 935.82 2021-07-27 14:00:56 Public message

Announcements

2021-07-27 14:00 Katarzyna Mazur-Skoczylas Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania z dnia 27.07.2021 r.

Zawiadomienie o wybo [...].zip

Zawiadomienie o odrz [...].zip

2021-07-02 12:38 Katarzyna Mazur-Skoczylas Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.07.2021 r.

Informacja z otwarci [...].zip

2021-07-02 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 370 000 zł brutto, w tym:
Część 1 - Projekt ulicy Jarzębinowej w Łochowie - 50 000,00 zł gross
Część 2 - Projekt ulicy Jesionowej w Łochowie - 50 000,00 zł brutto
Część 3 - Projekt ulicy Długiej i Jeżynowej w Zielonce - 20 000,00 zł brutto
Część 4 - Projekt ulicy Patrolowej i Kolejowej w Kruszynie Krajeńskim - 120 000,00 zł brutto
Część 5 - Projekt ulicy Kasztanowej i Żeglarskiej w Łochowie - 100 000,00 zł brutto
Część 6 - Projekt ulicy Leśnej w Łochowie - 30 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 310