Proceeding: ZP.272.6.2021 Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w celu dostosowania potrzeb osób niepełnosprawnych – etap I

Sylwester Woźniak
Powiat Zduńskowolski
Deadlines:
Published : 21-06-2021 13:32:00
Placing offers : 09-07-2021 10:00:00
Offers opening : 09-07-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa.zip zip 48311.94 2021-06-21 13:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.03 2021-06-21 13:32:00 Proceeding
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - Zał. nr 2 do SWZ .pdf pdf 222.48 2021-06-21 13:32:00 Proceeding
PRZEDMIAR ROBÓT.pdf pdf 1079.49 2021-06-21 13:32:00 Proceeding
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.pdf pdf 1451.15 2021-06-21 13:32:00 Proceeding
SWZ - remont ZSE-sig.pdf pdf 584.09 2021-06-21 13:32:00 Proceeding
Wzór umowy - zał nr 7 do SWZ.pdf pdf 720.44 2021-06-21 13:32:00 Proceeding
Załaczniki Nr 1,3,4,5,6 i 7 do SWZ.zip zip 615.05 2021-06-21 13:32:00 Proceeding
Projekt Wykonawczy branża sanitarna.pdf pdf 6097.66 2021-06-29 14:35:09 Proceeding
Projekt Wykonawczy branża sanitarna.pdf pdf 6097.66 2021-06-29 14:46:14 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 110.28 2021-06-29 14:46:14 Public message
Odpowiedzi na zapytania do SWZ nr 1-sig.pdf pdf 304.47 2021-07-02 13:41:54 Public message
Zmiana SWZ -sig.pdf pdf 402.55 2021-07-06 12:36:59 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.25 2021-07-06 12:37:47 Public message
Odpowiedź na zapytanie do SWZ nr 2.docx-sig.pdf pdf 491.96 2021-07-06 12:41:11 Public message
Informacja o przeznaczonej kwocie-sig.pdf pdf 315.83 2021-07-08 23:46:25 Public message
informacja z otwarcia-sig.pdf pdf 302.39 2021-07-09 14:40:04 Public message
Zawiadomienie o wyborze -sig.pdf pdf 306.72 2021-07-23 11:40:25 Public message

Announcements

2021-07-23 11:40 Marlena Kozłowska-Skała Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-07-09 14:40 Marlena Kozłowska-Skała Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-08 23:46 Sylwester Woźniak Informacja o przeznaczonej kwocie

Informacja o przezna [...].pdf

2021-07-06 12:41 Marlena Kozłowska-Skała Odpowiedź na zapytania do SWZ nr 2

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2021-07-06 12:37 Marlena Kozłowska-Skała Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-07-06 12:36 Marlena Kozłowska-Skała Zmiana do SWZ nr 1

Zmiana SWZ -sig.pdf

2021-07-02 13:41 Sylwester Woźniak Odpowiedzi na zapytanie do SWZ nr 1

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2021-06-29 14:46 Sylwester Woźniak Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia

Projekt Wykonawczy b [...].pdf

Zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 523