Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DPS.ORA.3430.2.2021 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych - mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach

Zamówienia Publiczne
Dom Pomocy Społecznej w Psarach
Deadlines:
Published : 18-06-2021 14:18:00
Placing offers : 28-06-2021 11:00:00
Offers opening : 28-06-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1) Ogłoszenie.pdf pdf 75.52 2021-06-18 14:18:00 Proceeding
2) SWZ.pdf pdf 239.48 2021-06-18 14:18:00 Proceeding
3) Formularz oferty.docx docx 32.8 2021-06-18 14:18:00 Proceeding
4) Załącznik nr 2 - Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu (1).doc doc 46.5 2021-06-18 14:18:00 Proceeding
5) Zał. nr 5 do siwz - wzór umowy.pdf pdf 82.97 2021-06-18 14:18:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.pdf pdf 95.27 2021-06-28 12:11:35 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 266.95 2021-06-28 14:02:05 Public message

Announcements

2021-06-28 14:02 Zamówienia Publiczne INFORMCJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PODSTAWIE ART. 253 UST. 1 PKT. 1 ORAZ UST.2 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 ROKU

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-28 12:11 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-28 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 38.000,00 złotych gross na zakup artykułów spożywczych - mleka od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 287