Proceeding: WZP-2040/21/131/Z Dostawy urządzeń do kontroli pojazdów

Deadlines:
Published : 16-06-2021 15:56:00
Placing offers : 25-06-2021 10:00:00
Offers opening : 25-06-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.22 2021-06-16 15:56:00 Proceeding
SWZ.doc doc 490 2021-06-16 15:56:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 403.42 2021-06-22 11:32:08 Public message
informacja z otwarcia_2021062512504371.pdf pdf 131.34 2021-06-25 12:52:57 Public message
wybor najkorzystniejszej oferty zad.2.pdf pdf 81.07 2021-06-30 16:24:28 Public message
wybor najokorzystniejszej oferty zad.3.pdf pdf 90.07 2021-06-30 16:25:24 Public message
wybor nakorzystniejszej oferty zad.4.pdf pdf 86.42 2021-06-30 16:26:30 Public message
wybor najkorzystniejszej oferty zad.1.pdf pdf 82.63 2021-07-01 15:30:38 Public message
wybor najkorzystniejszej oferty zad.5_2021070615373359.pdf pdf 87.05 2021-07-06 15:36:52 Public message
ponowny wybor w zadaniu 1 (1).pdf pdf 81.15 2021-07-06 15:48:54 Public message
wynik postępowania.pdf pdf 129.53 2021-08-06 19:20:54 Public message

Announcements

2021-08-06 19:20 Ewa Kazanecka Wynik postępowania

wynik postępowania.p [...].pdf

2021-07-06 15:48 Ewa Kazanecka Ponowny Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1

ponowny wybor w zada [...].pdf

2021-07-06 15:36 Ewa Kazanecka Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 5

wybor najkorzystniej [...].pdf

2021-07-01 15:30 Ewa Kazanecka Wybór najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 1

wybor najkorzystniej [...].pdf

2021-06-30 16:26 Ewa Kazanecka Wybór najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 4

wybor nakorzystniejs [...].pdf

2021-06-30 16:25 Ewa Kazanecka Wybór najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 3

wybor najokorzystnie [...].pdf

2021-06-30 16:24 Ewa Kazanecka Wybór najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 2

wybor najkorzystniej [...].pdf

2021-06-25 12:52 Ewa Kazanecka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-25 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 586 930,92 PLN brutto, w tym:
zadanie nr 1 -210 330,00 PLN brutto
zadanie nr 2 - 180 322,92 PLN brutto
zadanie nr 3 - 50 901,45 PLN brutto
zadanie nr 4 - 103 681,99 PLN brutto
zadanie nr 5 - 41 694,56 PLN brutto
2021-06-22 11:32 Ewa Kazanecka Pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 715