Proceeding: RZP.271.25.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia boisk przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach”

Deadlines:
Published : 15-06-2021 14:58:00
Placing offers : 30-06-2021 09:00:00
Offers opening : 30-06-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP.pdf pdf 130.49 2021-06-15 14:58:00 Proceeding
SWZ_RZP.271.25.2021.doc doc 408 2021-06-15 14:58:00 Proceeding
PFU oświetlenie.odt odt 39.08 2021-06-15 14:58:00 Proceeding
Mapa.pdf pdf 986.23 2021-06-15 14:58:00 Proceeding
Informacja_z_ otwarcia_ofert_RZP_271_25_2021.pdf pdf 59.99 2021-06-30 12:25:21 Public message
unieważnienie postępowania RZP.271.25.2021.pdf pdf 74.42 2021-07-01 13:35:05 Public message

Announcements

2021-07-01 13:35 Beata Wiercioch Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

unieważnienie postęp [...].pdf

2021-06-30 12:25 Beata Wiercioch Informacja z otwarcia ofert

Informacja_z_ otwarc [...].pdf

2021-06-30 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia wynosi 250 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 240