Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zagospodarowanie 20 02 01/ 2021

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 21-06-2021 10:44:00
Placing offers : 22-07-2021 12:00:00
Offers opening : 22-07-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.25 2021-06-21 10:44:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 492.69 2021-06-21 10:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 217.79 2021-06-21 10:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 276.57 2021-06-21 10:44:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do umowy.xlsx xlsx 11.1 2021-06-21 10:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy.docx docx 14.11 2021-06-21 10:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy.docx docx 15.76 2021-06-21 10:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.31 2021-06-21 10:44:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.37 2021-06-21 10:44:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.84 2021-06-21 10:44:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.09 2021-06-21 10:44:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.16 2021-06-21 10:44:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 81.1 2021-06-21 11:56:18 Proceeding
espd-request.xml xml 130.59 2021-06-21 11:56:20 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej-poprawiona.doc doc 37 2021-07-02 11:10:54 Proceeding
odpowiedź - platforma.pdf pdf 29.95 2021-07-07 10:06:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 102.32 2021-07-22 13:26:10 Public message
Informacja o wyniku postępowania - platforma.pdf pdf 59.58 2021-08-09 14:49:51 Public message

Announcements

2021-08-09 14:49 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-07-22 13:26 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-22 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 265 00,00 zł netto/ 2 446 200,00 zł brutto
Z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - 453 000,00 zł netto/ 489 240,00 zł brutto
Zadanie nr 2 - 339 750,00 zł netto/ 366 930,00 zł brutto
Zadanie nr 3 - 679 500,00 zł netto/ 733 860,00 zł brutto
Zadanie nr 4 - 679 500,00 zł netto/ 733 860,00 zł brutto
Zadanie nr 5 - 113 250,00 zł netto/ 122 310,00 zł brutto
2021-07-07 10:06 Gabriela Watała Odpowiedź na zapytanie

odpowiedź - platform [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 838