Proceeding: B-FP.271.14.2021 Budowa oświetlenia ul. Bnińska w miejscowości Czmoń.

Edyta Słabolepsza
Urząd Miasta i Gminy Kórnik Department: Miasto i Gmina Kórnik
Deadlines:
Published : 15-06-2021 12:50:00
Placing offers : 08-07-2021 12:00:00
Offers opening : 08-07-2021 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 4193.13 2021-06-15 12:50:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 10 - Dokumentacja projektowa.7z 7z 12139.74 2021-06-15 12:50:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 12990.37 2021-06-15 12:50:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1-7 w wersji WORD.doc doc 164.5 2021-06-15 12:50:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 - Umowa wzór doc.pdf pdf 585.64 2021-06-15 12:50:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 9 - Opis przedmiotu zamówienia .pdf pdf 1261.63 2021-06-15 12:50:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 257.56 2021-07-08 13:20:28 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 357.31 2021-07-19 13:51:18 Public message

Announcements

2021-07-19 13:51 Edyta Słabolepsza ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2021-07-08 13:20 Edyta Słabolepsza INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-07-08 12:00 Buyer message
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 215 000,00 zł (brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 577