Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.03.2021. Gmina Dolice. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.09.2021r. do 31.12.2021r.

Jacek Mysiorek
Gmina Dolice
Deadlines:
Published : 02-07-2021 13:52:00
Placing offers : 14-07-2021 11:00:00
Offers opening : 14-07-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dolice_SWZ.pdf pdf 829.91 2021-07-02 13:52:00 Proceeding
SWZ_Zal_1_Wykaz_PPE.xls xls 74 2021-07-02 13:52:00 Proceeding
SWZ_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 145 2021-07-02 13:52:00 Proceeding
SWZ_Zal_3_1_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 68 2021-07-02 13:52:00 Proceeding
SWZ_Zal_3_2_Oswiadczenie_podmiotu_udost.doc doc 59 2021-07-02 13:52:00 Proceeding
SWZ_Zal_4_Oswiadczenie_OSD.doc doc 30 2021-07-02 13:52:00 Proceeding
SWZ_Zal_5_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 33 2021-07-02 13:52:00 Proceeding
SWZ_Zal_6_Wykaz_dostaw.doc doc 66 2021-07-02 13:52:00 Proceeding
SWZ_Zal_7_Projektowane_postanowienia.pdf pdf 719.45 2021-07-02 13:52:00 Proceeding
SWZ_Zal_8_Oświadczenie wykonawców.doc doc 50.5 2021-07-02 13:52:00 Proceeding
SWZ_podpisany_Wojt_Gminy.pdf pdf 1583.77 2021-07-02 13:52:00 Proceeding
Ogłoszenie_o_zamowieniu_2.07.2021.pdf pdf 110.98 2021-07-02 13:52:00 Proceeding
informacja o ofertach.pdf pdf 232.83 2021-07-14 14:23:56 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.08.2021.pdf pdf 147.42 2021-08-02 12:53:14 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 59.59 2021-08-26 13:00:18 Public message

Announcements

2021-08-26 13:00 Jacek Mysiorek Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-08-02 12:53 Jacek Mysiorek Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-07-14 14:23 Jacek Mysiorek Informacja z otwarcia ofert.

informacja o ofertac [...].pdf

2021-07-14 11:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 178.193,73 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 678