Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG.271.16.2021 Przebudowa ulicy Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej

Władysław Kalenik
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 10-06-2021 15:28:00
Placing offers : 25-06-2021 10:00:00
Offers opening : 25-06-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 134.15 2021-06-10 15:28:00 Proceeding
siwz.rtf rtf 284.92 2021-06-10 15:28:00 Proceeding
Formularz Ofertowy Wykonawcy.rtf rtf 52.38 2021-06-10 15:28:00 Proceeding
ul. Przytorowa - ETAP I - przedmiar.pdf pdf 90.66 2021-06-10 15:28:00 Proceeding
Oświadczenie wykonawcy o spelnianiu warunkow — kopia.rtf rtf 65.71 2021-06-10 15:28:00 Proceeding
Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym.rtf rtf 51.1 2021-06-10 15:28:00 Proceeding
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.rtf rtf 45.72 2021-06-10 15:28:00 Proceeding
Wykaz robot budowlanych.rtf rtf 45.24 2021-06-10 15:28:00 Proceeding
Wytyczne dot. tablicy informatycznej .docx docx 148.41 2021-06-10 15:28:00 Proceeding
Wzór Umowy.docx docx 32.77 2021-06-10 15:28:00 Proceeding
Rys. nr. 2 PZT.pdf pdf 3718.24 2021-06-10 15:28:00 Proceeding
Wzór Umowy (4).docx docx 36.66 2021-06-17 09:22:27 Public message
SST ul. Przytorowa.pdf pdf 3051.7 2021-06-21 15:17:21 Public message
Opis PW ul. Przytorowa.pdf pdf 255.45 2021-06-21 15:17:21 Public message
Rys. nr. 1 Plan orientacyjny.pdf pdf 1507.12 2021-06-21 15:17:21 Public message
Rys. nr. 2 PZT.pdf pdf 2554.06 2021-06-21 15:17:21 Public message
Rys. nr. 3 Profil podłużny.pdf pdf 1239.73 2021-06-21 15:17:21 Public message
Rys. nr. 4 Przekroje normalne + szczegóły konstr..pdf pdf 2822.35 2021-06-21 15:17:21 Public message
Rys. nr. 5 Przekroje poprzeczne.pdf pdf 1357.18 2021-06-21 15:17:21 Public message
Rys. nr. 6 Inwentaryzacja zieleni.pdf pdf 1914.34 2021-06-21 15:17:21 Public message
Rys. nr. 7 Schemat wlotu do studni chłonnej.pdf pdf 302.67 2021-06-21 15:17:21 Public message
Tabela nr 1 Humus.pdf pdf 237.93 2021-06-21 15:17:21 Public message
Tabela nr 2 Wykop.pdf pdf 243.37 2021-06-21 15:17:21 Public message
Tabela nr 3 Nasyp.pdf pdf 213.08 2021-06-21 15:17:21 Public message
Tabela nr 4.1 Wykaz robót na zjazdach indywidualnych.pdf pdf 20.31 2021-06-21 15:17:21 Public message
Tabela nr 4.2 Wykaz robót na zjazdach publicznych.pdf pdf 18.63 2021-06-21 15:17:21 Public message
Tabela nr 5 Wykaz drzew do wycinki.pdf pdf 33.37 2021-06-21 15:17:21 Public message
SKMBT_22321062513571.pdf pdf 476.6 2021-06-25 14:19:15 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty - ul. Przytorowa I etap.pdf pdf 467.45 2021-07-07 07:51:18 Public message

Announcements

2021-07-07 07:51 Władysław Kalenik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-06-25 14:19 Władysław Kalenik Informacja z otwarcia ofert

SKMBT_22321062513571 [...].pdf

2021-06-25 10:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na finansowanie zamówienia 845 159,23 / Słownie: Osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć, 23/100 zł./
2021-06-21 15:17 Władysław Kalenik W załączeniu przedkładam Projekt Wykonawczy oraz Szczegółową Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót.

SST ul. Przytorowa.p [...].pdf

Opis PW ul. Przytoro [...].pdf

Rys. nr. 1 Plan orie [...].pdf

Rys. nr. 2 PZT.pdf

Rys. nr. 3 Profil po [...].pdf

Rys. nr. 4 Przekroje [...].pdf

Rys. nr. 5 Przekroje [...].pdf

Rys. nr. 6 Inwentary [...].pdf

Rys. nr. 7 Schemat w [...].pdf

Tabela nr 1 Humus.pd [...].pdf

Tabela nr 2 Wykop.pd [...].pdf

Tabela nr 3 Nasyp.pd [...].pdf

Tabela nr 4.1 Wykaz [...].pdf

Tabela nr 4.2 Wykaz [...].pdf

Tabela nr 5 Wykaz dr [...].pdf

2021-06-17 09:22 Władysław Kalenik W związku z omyłką w zakresie nazwy przedmiotu zamówienia w Projekcie Umowy w załączeniu poprawiony Projekt Umowy.

Wzór Umowy (4).docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 660