Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Opróżnianie zbiorników i transport ścieków II/ 2021

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 10-06-2021 14:12:00
Placing offers : 18-06-2021 12:00:00
Offers opening : 18-06-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 201.98 2021-06-10 14:12:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 466.17 2021-06-10 14:12:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy - transport ścieków bytowych.pdf pdf 264.99 2021-06-10 14:12:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy - transport ścieków przemysłowych.pdf pdf 267.64 2021-06-10 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 18.79 2021-06-10 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - Potwierdzenie dostawy.doc doc 50 2021-06-10 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.72 2021-06-10 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.39 2021-06-10 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2021-06-10 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie na podst. art. 125.docx docx 21.38 2021-06-10 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 23.95 2021-06-10 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dotyczące konsorcjum.docx docx 25.35 2021-06-10 14:12:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 97.56 2021-06-18 13:27:00 Public message
Rozstrzygniecie platforma.pdf pdf 68.14 2021-07-16 11:01:02 Public message

Announcements

2021-07-16 11:01 Barbara Dąbrówka Rozstrzygnięcie platforma.

Rozstrzygniecie plat [...].pdf

2021-07-16 10:08 Barbara Dąbrówka The message was withdrawn by the Buyer.
2021-06-18 13:27 Gabriela Watała Informacja z otwarcia z ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-18 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1 - 183 500,00 zł netto/ 198 180,00 zł brutto
Zadanie 2 - 307 000,00 zł netto/ 331 560,00 zł brutto
Zadanie 3 - 12 740,00 zł netto/ 13 759,20 zł brutto
Zadanie 4 - 71 350,00 zł netto/ 77 058,00 zł brutto
Zadanie 5 - 3 000,00 zł netto/ 3 240,00 zł brutto
Zadanie 6 - 22 000,00 zł netto/ 23 760,00 zł brutto
Zadanie 7 - 1 600,00 zł netto/ 1 728,00 zł brutto
Zadanie 8 - 560,00 zł netto/ 604,80 zł netto
Zadanie 9 - 250,00 zł netto/ 270,00 zł brutto
Łącznie: 602 000,00 zł netto/ 650 160,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 439