Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PA.280.6.2021 Opracowanie dokumentacji pn.: „Wielobranżowy projekt parkingu oraz budynku Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego wraz z elementami zagospodarowania terenu na Westerplatte”.

Deadlines:
Published : 10-06-2021 09:12:00
Placing offers : 16-07-2021 11:00:00
Offers opening : 16-07-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.71 2021-06-10 09:12:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 893.26 2021-06-10 09:12:00 Proceeding
zał. Nr 6 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1091.93 2021-06-10 09:12:00 Proceeding
zał. Nr 7 do SWZ - projekt postanowień umowy.pdf pdf 824.81 2021-06-10 09:12:00 Proceeding
załączniki wersja edytowlana.zip zip 241.2 2021-06-10 09:12:00 Proceeding
2021.07.01_wyjaśnienia i zmiana treści SWZ-sig.pdf pdf 481.49 2021-07-01 12:56:23 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 58.93 2021-07-01 12:56:23 Public message
zał. Nr 9 do SWZ po zmianach (nowy obowiązujący) - wykaz osób.doc doc 176 2021-07-01 12:56:23 Public message
2021.07.07_Wyjaśnienia Nr 2 treści SWZ-sig.pdf pdf 471.08 2021-07-07 10:13:48 Public message
zał. Nr 1 do SWZ - nowy obowiązujący formularz ofertowy (1).doc doc 165 2021-07-07 10:13:48 Public message
2021.07.08_wyjaśnienia Nr 3 zmiana treści SWZ i ogłoszenia Nr 2-sig.pdf pdf 395.03 2021-07-08 15:52:29 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2.pdf pdf 39.68 2021-07-08 15:52:29 Public message
2021.07.09_zmiana treści SWZ Nr 3-sig (1).pdf pdf 368.94 2021-07-09 13:45:44 Public message
zał. Nr 6 do SWZ - nowy obowiązujący szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_zmiana 09.07.2021.pdf pdf 519.25 2021-07-09 13:45:44 Public message
2021.07.14_Wyjaśnienia Nr 4 treści SWZ-sig.pdf pdf 386.5 2021-07-14 14:29:29 Public message
informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 371.36 2021-07-16 12:22:37 Public message
wybór oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 1126.25 2021-09-24 13:24:55 Public message

Announcements

2021-09-24 13:24 Adam Soszyński Wybór oferty najkorzystniejszej.

wybór oferty najkorz [...].pdf

2021-07-16 12:22 Adam Soszyński Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-16 11:00 Adam Soszyński Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotu zamówienia to 930.323,22 zł. brutto
2021-07-14 14:29 Adam Soszyński Wyjaśnienia treści SWZ Nr 4.

2021.07.14_Wyjaśnien [...].pdf

2021-07-09 13:45 Adam Soszyński Zmiana treści SWZ Nr 3.
Uwaga! Nowy obowiązujący zał. Nr 6 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2021.07.09_zmiana tr [...].pdf

zał. Nr 6 do SWZ - n [...].pdf

2021-07-08 15:52 Adam Soszyński Wyjaśnienia treści SWZ Nr 3, zmiana treści SWZ i ogłoszenia Nr 2.

2021.07.08_wyjaśnien [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-07-07 10:13 Adam Soszyński Wyjaśnienia treści SWZ Nr 2.
Uwaga! Nowy obowiązujący załącznik Nr 1 do SWZ - formularz oferty.

2021.07.07_Wyjaśnien [...].pdf

zał. Nr 1 do SWZ - n [...].doc

2021-07-01 12:56 Adam Soszyński Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ i ogłoszenia.

2021.07.01_wyjaśnien [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zał. Nr 9 do SWZ po [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1427