Proceeding: ZP/24/2021/S Remont studni kanalizacyjnych w ul. Chwalęcickiej w Kłodawie oraz ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.

Deadlines:
Published : 09-06-2021 09:56:00
Placing offers : 24-06-2021 10:00:00
Offers opening : 24-06-2021 10:40:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie.pdf pdf 74.8 2021-06-09 09:56:00 Proceeding
2. IDW - Część I SWZ.pdf pdf 495.03 2021-06-09 09:56:00 Proceeding
3. IDW - Część I SWZ - Formularze edytowalne.doc doc 120.5 2021-06-09 09:56:00 Proceeding
4. Umowa - Część II SWZ.pdf pdf 339.37 2021-06-09 09:56:00 Proceeding
5. KARTA GWARANCYJNA - załącznik nr 3 do Umowy.pdf pdf 118.33 2021-06-09 09:56:00 Proceeding
6. Opis przedmiotu zamówienia - Część III SWZ.pdf pdf 147.4 2021-06-09 09:56:00 Proceeding
7. Załączniki do OPZ.zip zip 251939.36 2021-06-09 09:56:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 231