Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.38.2021.ZP2 Budowa ulicy Bajecznej w Białych Błotach

Katarzyna Mazur-Skoczylas
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 08-06-2021 12:25:00
Placing offers : 24-06-2021 10:00:00
Offers opening : 24-06-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 97.69 2021-06-08 12:25:00 Proceeding
SWZ - budowa ul. Bajecznej.zip zip 47213.67 2021-06-08 12:25:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 406.38 2021-06-24 14:19:28 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 200.34 2021-06-24 14:19:28 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.zip zip 507.74 2021-07-09 10:08:25 Public message

Announcements

2021-07-09 10:08 Katarzyna Mazur-Skoczylas Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 09.07.2021 r.

Zawiadomienie o wybo [...].zip

2021-06-24 14:19 Katarzyna Mazur-Skoczylas Nr sprawy: RZP.271.38.2021.ZP2
Białe Błota, dnia 24.06.2021 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,
o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP,
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

Dotyczy postępowania pn.:
Budowa ulicy Bajecznej w Białych Błotach
Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.; zwaną dalej ustawą PZP), Zamawiający Gmina Białe Błota niezwłocznie po otwarciu ofert, które odbyło się 24.06.2021 r. po godz. 10:15, zamieszcza informacje dotyczące zestawienia ofert:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty (brutto) Okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane
1 FIRMA Handlowo-Usługowa „GOJA”
Marcin Ostrowski
Kobylanka 2E
86-302 Grudziądz
NIP 876 165 09 51 135 381,80 5 lat
2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAX” Kamilla Smolińska
ul. Żeglarska 123
85-545 Bydgoszcz
NIP 953 167 31 27 179 781,72 5 lat
3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o.o.
ul. Inwalidów 1
85-727 Bydgoszcz
NIP 554 030 78 51 183 571,35 5 lat
4 BRUKOP Anna Andrysiak
ul. Pienińska 13
85-792 Bydgoszcz
NIP 554 148 59 80 150 139,95 5 lat
5 PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 1
85-067 Bydgoszcz
NIP 967 143 01 17 167 489,10 5 lat

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 300 000,00 zł brutto.

Informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].docx

2021-06-24 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 300 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 550