Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 15/2021 15/2021 ZAKUP I DOSTAWA SYNTEZY I OLIGONUKLEOTYDÓW STANDARDOWYCH.

Deadlines:
Published : 07-06-2021 13:26:00
Placing offers : 21-06-2021 09:29:26
Offers opening : 21-06-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGLOSZENIE.pdf pdf 87.07 2021-06-07 13:26:00 Proceeding
SIWZ 15.2021 - scan.pdf pdf 16947.35 2021-06-07 13:26:00 Proceeding
SWZ 15.2021 doc.doc doc 362.5 2021-06-07 13:26:00 Proceeding
392.pdf pdf 316.3 2021-06-17 12:44:57 Public message
392 zmiana terminow.docx docx 18.66 2021-06-17 12:44:57 Public message
393.pdf pdf 379.31 2021-06-17 12:44:57 Public message
393 odpowiedzi na pytania.docx docx 18.11 2021-06-17 12:44:57 Public message

Announcements

2021-08-06 12:11 Zamówienia Publiczne W postępowaniu ID 467196 zamawiający informuje, iż dalsza część postępowania prowadzona była pod numerem ID 473254,
2021-06-21 09:29 Zamówienia Publiczne Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: W niniejszym postępowaniu wystąpił błąd polegający na niezaznaczeniu zmiany terminów. Niniejsze postępowanie widoczne dla Wykonawców zostało wystawione z prawidłową datą składania i otwarcia - jako: " .15/2021"
2021-06-21 09:00 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.
2021-06-17 12:44 Zamówienia Publiczne W zalaczeniu zamawiajacy publikuje:
1. odpowiedzi na pytania ldz. 393
2. korespondencje o zmianie terminów postepowania ldz 392

392.pdf

392 zmiana terminow. [...].docx

393.pdf

393 odpowiedzi na [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 724