Proceeding: DZP.271.20.2021 „ Dostawa aparatu do brachyterapii HDR w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030, zadanie „Doposażenie zakładów radioterapii w 2021r.” dla potrzeb Zakładu Radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej”

Aurelia Wójcik
Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 07-06-2021 12:54:00
Placing offers : 09-07-2021 10:00:00
Offers opening : 09-07-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 110.94 2021-06-07 12:54:00 Proceeding
SWZ z załącznikami na bip.zip zip 13498.21 2021-06-07 12:54:00 Proceeding
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ.zip zip 2994.43 2021-06-16 14:33:36 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 2.zip zip 1556.96 2021-06-30 14:09:34 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 436.55 2021-07-09 10:53:30 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf pdf 571.2 2021-07-23 13:29:21 Public message
infomacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 437.01 2021-07-09 10:00:00 Public message

Announcements

2021-07-23 13:29 Aurelia Wójcik informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-09 10:53 Aurelia Wójcik informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-09 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

infomacja o kwocie j [...].pdf

2021-06-30 14:09 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 2

zapytanie i wyjaśnie [...].zip

2021-06-16 14:33 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ

zapytanie i wyjaśnie [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 756