Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZDH/05/2021 Dostawy bezwodnego węglanu sodu

Marta Malarczyk
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Legnica
Deadlines:
Published : 04-06-2021 14:22:00
Placing offers : 12-07-2021 09:50:00
Offers opening : 12-07-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ+załączniki.pdf pdf 1125.39 2021-06-04 14:22:00 Proceeding
2021-OJS107-279444-pl ogłoszenie.pdf pdf 97.91 2021-06-04 14:22:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.BES.pdf pdf 86.62 2021-06-24 12:00:55 Public message
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.BES.pdf pdf 99.27 2021-06-28 14:51:09 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia.BES.pdf pdf 132.22 2021-07-12 09:49:44 Public message
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.BES.pdf pdf 85.26 2021-07-08 08:11:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 119.14 2021-07-12 13:57:45 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .BES.pdf pdf 90.02 2021-08-20 09:29:55 Public message
2021-OJS179-465636-pl-ts ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 120.93 2021-09-15 15:00:49 Public message

Announcements

2021-09-15 15:00 Marta Malarczyk Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2021-OJS179-465636-p [...].pdf

2021-08-20 09:29 Marta Malarczyk Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-12 13:57 Marta Malarczyk Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-12 09:49 Marta Malarczyk Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-07-08 08:11 Marta Malarczyk Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2021-06-28 14:51 Marta Malarczyk Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2021-06-24 12:00 Marta Malarczyk Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 625