Proceeding: WZP 1740/21/102/T Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji: ciężarowych, autobusów oraz typu furgon, dostawczy, specjalny

Deadlines:
Published : 04-06-2021 09:10:00
Placing offers : 06-07-2021 12:00:00
Offers opening : 06-07-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS107-281330-pl.pdf pdf 127.52 2021-06-04 09:10:00 Proceeding
SWZ- WZP-1740_21.doc doc 596 2021-06-04 09:10:00 Proceeding
SWZ- WZP-1740_21.pdf pdf 1664.12 2021-06-04 09:10:00 Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 243.5 2021-06-04 09:10:00 Proceeding
sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 111.56 2021-06-21 10:10:37 Public message
zmiana tresci SWZ.pdf pdf 233.11 2021-06-21 10:11:39 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ.pdf pdf 143.4 2021-06-29 15:49:10 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 55.48 2021-07-06 13:49:52 Public message
Informacja z otwracia ofert.doc doc 61.5 2021-07-06 13:49:52 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 64.75 2021-07-12 14:47:33 Public message
2021-OJS156-414065-pl.pdf pdf 102.31 2021-08-13 09:01:19 Public message

Announcements

2021-08-13 09:01 Piotr Sobieraj Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2021-OJS156-414065-p [...].pdf

2021-07-12 14:47 Piotr Sobieraj Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-06 13:49 Piotr Sobieraj Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwraci [...].doc

2021-07-06 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 5.289.000,00 PLN brutto.
2021-06-29 15:49 Piotr Sobieraj Odpowiedzi na pytania do SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-06-21 10:11 Piotr Sobieraj Zmiana treści SWZ

zmiana tresci SWZ.pd [...].pdf

2021-06-21 10:10 Piotr Sobieraj Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

sprostowanie ogłosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 681