Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/TP/14/21 „Budowa stalowego naziemnego zbiornika wody p.poż. przy ulicy Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy”

Deadlines:
Published : 02-06-2021 12:10:00
Placing offers : 23-06-2021 10:00:00
Offers opening : 23-06-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.doc doc 613.5 2021-06-07 08:29:44 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1187.46 2021-06-07 08:29:44 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 105.57 2021-06-02 13:36:13 Proceeding
Warunki ubezpieczenia.pdf pdf 219.04 2021-06-02 13:37:34 Proceeding
Zbiornik na ZGO.zip zip 69531.28 2021-06-02 13:38:02 Proceeding
odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 752.2 2021-06-11 12:31:52 Public message
modyfikacja.pdf pdf 1349.82 2021-06-17 11:17:07 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.59 2021-06-17 11:17:07 Public message
odpowiedzi 2.pdf pdf 108.42 2021-06-18 13:54:38 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2.pdf pdf 34.58 2021-06-18 13:54:38 Public message
informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 43.99 2021-06-23 14:09:06 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 809.94 2021-07-13 07:52:05 Public message

Announcements

2021-07-13 07:52 Karolina Astukiewicz Nowastowska Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-23 14:09 Karolina Astukiewicz Nowastowska Informacja o złożonych ofertach

informacja o złożony [...].pdf

2021-06-23 10:00 Buyer message 1 494 795,35 zł
2021-06-18 13:54 Karolina Astukiewicz Nowastowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi 2.pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-06-17 11:17 Karolina Astukiewicz Nowastowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SWZ

modyfikacja.pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-06-11 12:31 Karolina Astukiewicz Nowastowska Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 773