Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/02/2021 Najem aparatury badawczej. Część I dot.: Najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do miejsca wykonywania bada; Część II dot.: Najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do budynku, w którym Zamawiający wykonuje badania; Część III dot.: Najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do budynku, w którym Zamawiający wykonuje badania;

Deadlines:
Published : 02-06-2021 12:43:00
Placing offers : 02-07-2021 10:00:00
Offers opening : 02-07-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ-sig.pdf pdf 2540.62 2021-06-02 12:43:00 Proceeding
JEDZ cz I-III.zip zip 257.9 2021-06-02 12:43:00 Proceeding
Załączniki do SWZ cz I-III.zip zip 8411.14 2021-06-02 12:43:00 Proceeding
Modyfikacja I-sig.pdf pdf 554.24 2021-06-16 09:40:08 Public message
SWZ - po modyfikacji-sig.pdf pdf 746.29 2021-06-16 09:40:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 120.27 2021-06-16 09:40:08 Public message
Załączniki do SWZ po modyfikacji.zip zip 7851.89 2021-06-16 09:40:08 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania-sig.pdf pdf 533.62 2021-07-02 15:18:50 Public message

Announcements

2021-07-02 15:18 Katarzyna Kalińska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-07-02 10:00 Buyer message Część I: 279 056,25 zł brutto;
Część II: 1 168 807,50 zł brutto;
Część III: 563 647,50 zł brutto;
2021-06-16 09:40 Katarzyna Kalińska Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji dokumentacji postępowania.
W załączniku komplet dokumentacji SWZ i załączników po modyfikacji.

Modyfikacja I-sig.pd [...].pdf

SWZ - po modyfikacji [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załączniki do SWZ po [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 759