Proceeding: ZP.272.4.TP.2021 Dostawa baz danych GESUT i BDOT500 dla obrębów Powiatu Chrzanowskiego: Chrzanów, Pogorzyce i Zagórze, jednostka ewidencyjna: Chrzanów – miasto.

Sylwia Trojanowska- Hrabia
Powiat Chrzanowski
Deadlines:
Published : 02-06-2021 08:42:00
Placing offers : 10-06-2021 10:00:00
Offers opening : 10-06-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 96.88 2021-06-02 08:42:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia-sig.pdf pdf 838.2 2021-06-02 08:42:00 Proceeding
Wykaz osób- załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 16.19 2021-06-02 08:42:00 Proceeding
Wykaz robót- załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 16.41 2021-06-02 08:42:00 Proceeding
Załącznik A do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1542.76 2021-06-02 08:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 21.93 2021-06-02 08:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 16.78 2021-06-02 08:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ-wzór umowy.pdf pdf 1376.92 2021-06-02 08:42:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 14.43 2021-06-02 08:42:00 Proceeding
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania-sig.pdf pdf 482.42 2021-06-10 08:08:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 509.43 2021-06-10 11:44:40 Public message

Announcements

2021-06-10 11:44 Sylwia Trojanowska- Hrabia W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-10 08:08 Sylwia Trojanowska- Hrabia W załączeniu przekazuję informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Informacja o kwocie, [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 245