Proceeding: WOMPCPL Dz.E III 26/3/2021 Dostawa odczynników do badań immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy

Deadlines:
Published : 01-06-2021 15:19:00
Placing offers : 11-06-2021 15:00:00
Offers opening : 11-06-2021 15:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa odczynników do badań immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora.pdf pdf 102.92 2021-06-01 15:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 126.16 2021-06-01 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.odt odt 27.29 2021-06-01 15:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy.doc doc 65.5 2021-06-01 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 115 2021-06-01 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oswiadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 35.5 2021-06-01 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy.odt odt 17.84 2021-06-01 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - klauzula informacyjna.odt odt 16.1 2021-06-01 15:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 - Zestawienie parametrów granicznych.docx docx 15.58 2021-06-01 15:19:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - dokument podpisany.pdf pdf 44.57 2021-06-13 16:58:24 Public message
Odpowiedzi na zapytania - dokument podpisany.pdf pdf 95.24 2021-06-08 17:45:49 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 2894.84 2021-06-22 21:19:56 Public message

Announcements

2021-06-22 21:19 Ewa Dorosz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-13 16:58 Ewa Dorosz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-11 15:00 Buyer message Na mocy art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 600 000 zł brutto.
2021-06-08 17:45 Ewa Dorosz Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 303