Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PA.280.4.2021 Budowa ogrodzenia na działce 3/5 na Polu Bitwy Westerplatte wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Deadlines:
Published : 28-05-2021 08:03:00
Placing offers : 28-06-2021 11:00:00
Offers opening : 28-06-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.07 2021-05-28 08:03:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 895.8 2021-05-28 08:03:00 Proceeding
zał. Nr 6 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa.zip zip 231770.16 2021-05-28 08:03:00 Proceeding
Zał. Nr 7 do SWZ - projekt postanowień umowy.pdf pdf 1111.98 2021-05-28 08:03:00 Proceeding
przedmiar ogrodzenie.pdf pdf 490.67 2021-05-28 08:03:00 Proceeding
załączniki wersja edytowalna.zip zip 245.24 2021-05-28 08:03:00 Proceeding
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 495.86 2021-07-01 12:13:47 Public message

Announcements

2021-07-01 12:13 Adam Soszyński Unieważnienie postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2021-06-28 11:02 Adam Soszyński Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 738.775,34 zł. brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 890