Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ocds-148610-a72394b4-beca-11eb-911f-9ad5f74c2a25 Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 27-05-2021 13:30:00
Placing offers : 11-06-2021 10:00:00
Offers opening : 11-06-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.74 2021-05-27 13:30:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1284.56 2021-05-27 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do OPZ - Zestawienie stolarki drzwiowej - Tabela 1.pdf pdf 432.65 2021-05-27 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do OPZ - wzór drzwi - Rysunek nr 1.pdf pdf 246.31 2021-05-27 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do OPZ - STWIORB.pdf pdf 999.48 2021-05-27 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 2374.93 2021-05-27 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 910.56 2021-05-27 13:30:00 Proceeding
Załączniki nr 1-8 - wersja edytowalna.docx docx 58.33 2021-05-27 13:30:00 Proceeding
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.pdf pdf 420.69 2021-06-04 08:30:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 438.58 2021-06-11 12:49:51 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - platforma.pdf pdf 445.09 2021-06-28 14:12:54 Public message

Announcements

2021-06-28 14:12 Ewa Świątek Działając na podstawie art. 253 ust. 2 Zamawiający w załączeniu udostępnia informację wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-11 12:49 Ewa Świątek Dzień dobry

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert w niniejszym postepowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-11 10:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 132 840,00 zł
2021-06-04 08:30 Ewa Świątek Dzień dobry
Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego przesyła w załączeniu pytania do treści SWZ które wpłynęły w niniejszym postępowaniu wraz z odpowiedziami.
Ewa Świątek

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 641