Proceeding: ZP/21/2021/S Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w gminie Bogdaniec

Deadlines:
Published : 27-05-2021 11:00:00
Placing offers : 11-06-2021 10:00:00
Offers opening : 11-06-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie.pdf pdf 72.99 2021-05-27 11:00:00 Proceeding
2. IDW - Część I SWZ.pdf pdf 456.65 2021-05-27 11:00:00 Proceeding
3. IDW - Część I SWZ - Formularze edytowalne.doc doc 107.5 2021-05-27 11:00:00 Proceeding
4. Umowa - Część II SWZ.pdf pdf 195.9 2021-05-27 11:00:00 Proceeding
5. Załącznik nr 3 do Umowy - Przekaz wzór.pdf pdf 64.03 2021-05-27 11:00:00 Proceeding
6. Opis przedmiotu zamówienia - Część III SWZ.pdf pdf 137.59 2021-05-27 11:00:00 Proceeding
7. Załączniki do OPZ.zip zip 7888.95 2021-05-27 11:00:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 73.67 2021-06-11 11:09:50 Public message

Announcements

2021-06-11 11:09 Dagmara Zachorska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-11 10:00 Buyer message Kwota (brutto) przeznaczona na realizację zamówienia: 44.540,37 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 281