Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZTZ PN 01/2021 Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym minimum dwoma autobusami.

Deadlines:
Published : 26-05-2021 10:45:00
Placing offers : 07-07-2021 09:00:00
Offers opening : 07-07-2021 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_l. 25_2021520-5.docx docx 102.69 2021-05-26 10:45:00 Proceeding
Zał. 1_l. 25_Formularz ofertowy.docx docx 48.3 2021-05-26 10:45:00 Proceeding
Zał. 2_l. 25_Standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.docx docx 68.16 2021-05-26 10:45:00 Proceeding
Zał. 3_l. 25_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 43.17 2021-05-26 10:45:00 Proceeding
Zał. 4_l. 25_Wzór oświadczenia.docx docx 44.17 2021-05-26 10:45:00 Proceeding
Zał. 5_l. 25_Wzór umowy.docx docx 63.08 2021-05-26 10:45:00 Proceeding
Zał. P_do umowy_Umowa dwustronnego powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx docx 44.26 2021-05-26 10:45:00 Proceeding
Zał. 1_do umowy powierzenia przetwarzania danych_Zakres udostępnianych przez Zleceniodawcę danych osobowych.docx docx 41.12 2021-05-26 10:45:00 Proceeding
Zał. R1_do umowy_Rozkład jazdy.rtf rtf 1957.49 2021-05-26 10:45:00 Proceeding
Zał. RF_do_umowy_Zestawienie wykonanych wozokilometrów.docx docx 42.5 2021-05-26 10:45:00 Proceeding
Zał. T_do umowy_Potwierdzenie wymogów Specyfikacji Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego ZTZ.docx docx 40.59 2021-05-26 10:45:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania_PN 01 2021_17 06.pdf pdf 385.39 2021-06-22 09:53:20 Public message
Ogłoszenie zmiana_17 06.pdf pdf 66.99 2021-06-22 09:53:20 Public message
Informacja_o_kwocie_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf pdf 173.67 2021-07-07 07:23:15 Public message
Zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf pdf 246.42 2021-07-07 12:44:21 Public message
Zbiorcze_zestawienie_ofert_korekta.pdf pdf 247.92 2021-07-07 13:26:14 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 332.48 2021-07-23 13:51:24 Public message

Announcements

2021-07-23 13:51 Dariusz Folwarczny Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-07 13:26 Dariusz Folwarczny Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu. Korekta, błędny adres.

Zbiorcze_zestawienie [...].pdf

2021-07-07 12:44 Dariusz Folwarczny Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.

Zbiorcze_zestawienie [...].pdf

2021-07-07 09:00 Buyer message Wartość bez VAT: 500 500.00 PLN.
2021-07-07 07:23 Dariusz Folwarczny Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja_o_kwocie_ [...].pdf

2021-06-22 09:53 Dariusz Folwarczny W załączniku odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz sprostowanie ogłoszenia.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie zmiana_17 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 862