Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00061977/01 Zakup specjalistycznego sprzętu strażackiego i odzieży ochronnej

Marcin Bernat
Gmina Nowa Ruda
Deadlines:
Published : 21-05-2021 22:05:00
Placing offers : 31-05-2021 10:00:00
Offers opening : 31-05-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Dostawa sprzętu strażackiego 20.05.2021.pdf pdf 403.09 2021-05-21 22:05:00 Proceeding
Wzór umowy dostawa sprzętu 20.05.2021.doc doc 166.5 2021-05-21 22:05:00 Proceeding
Załączniki do SWZ Dostawa sprzętu strażackiego 20.05.2021.docx docx 45.66 2021-05-21 22:05:00 Proceeding
Ogłoszenie Dostawa sprzętu.pdf pdf 109.74 2021-05-28 09:51:12 Proceeding
SKM_C22721060210240.pdf pdf 44.19 2021-06-02 18:45:37 Public message
zawiadomienie o wyborze Dostawa sprzętu strażackiego.pdf pdf 68.69 2021-06-15 20:16:25 Public message

Announcements

2021-06-15 20:16 Marcin Bernat Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-06-02 18:45 Marcin Bernat Informacja z otwarcia ofert.

SKM_C22721060210240. [...].pdf

2021-05-31 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 245 194, 43 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 651