Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP00058166/01 „Zakup i dostawa odczynników, podłoży bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów, oraz dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i nakłuwaczy” - (SA-381-4/21)

Deadlines:
Published : 19-05-2021 10:16:00
Placing offers : 01-06-2021 10:00:00
Offers opening : 01-06-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - laborka bioch. 2021-4.docx docx 132.77 2021-05-19 10:16:00 Proceeding
ogłoszenie laborka 4-2021.pdf pdf 103.73 2021-05-19 10:16:00 Proceeding
IMG_20210520_0001.pdf pdf 611.71 2021-05-20 09:01:35 Public message
Zmiana ogłoszenia laborka 4 - 2021.pdf pdf 37.41 2021-05-20 09:04:45 Public message
IMG_20210525_0001.pdf pdf 147.96 2021-05-25 12:59:46 Public message
IMG_20210601_0003.pdf pdf 93.46 2021-06-01 13:44:58 Public message
IMG_20210527_0002.pdf pdf 271.89 2021-05-27 11:49:15 Public message
IMG_20210622_0001.pdf pdf 136.23 2021-06-22 12:32:51 Public message

Announcements

2021-06-22 12:32 Karol Jędraszak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

IMG_20210622_0001.pd [...].pdf

2021-06-01 13:44 Karol Jędraszak Informacja z sesji otwarcia ofert

IMG_20210601_0003.pd [...].pdf

2021-06-01 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie przedmiotu zamówienia wynosi dla:
- pakietu nr 1- 162 000,00 zł. netto,
- pakietu nr 2 - 13 000,00 zł. netto,
- pakietu nr 3 - 9 450,00 zł. netto
2021-05-27 11:49 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania

IMG_20210527_0002.pd [...].pdf

2021-05-25 12:59 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania

IMG_20210525_0001.pd [...].pdf

2021-05-20 09:04 Karol Jędraszak Zmiana ogłoszenia ( pkt. 6.7 i 8.4)

Zmiana ogłoszenia la [...].pdf

2021-05-20 09:01 Karol Jędraszak Modyfikacja SWZ - zmiana terminu związania ofertą

IMG_20210520_0001.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1458