Proceeding: MCZ/TPter/2021 Termomodernizacja obiektu szpitala

Katarzyna Kopiczko
Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Deadlines:
Published : 18-05-2021 14:57:00
Placing offers : 02-06-2021 11:00:00
Offers opening : 02-06-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ -Termomodernizacja obiektu szpitala.pdf pdf 380.21 2021-05-18 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 1 - PFU.pdf pdf 1162.99 2021-05-18 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 2- Formularz oferty dla zadania I i II.docx docx 50.1 2021-05-18 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 3- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu.docx docx 46.67 2021-05-18 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 4- projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.pdf pdf 262.42 2021-05-18 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 42.91 2021-05-18 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 6- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 42.97 2021-05-18 14:57:00 Proceeding
ogłoszenie nr 2021BZP 00057422 01 z dnia 2021.05.18.pdf pdf 118.82 2021-05-18 14:57:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 1.pdf pdf 63.35 2021-05-21 11:58:29 Public message
Pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 69.17 2021-05-25 12:41:04 Public message
Pytania i odpowiedzi 8.pdf pdf 82.48 2021-05-31 09:54:57 Public message
poprawiony załącznik nr 3- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu.docx docx 46.8 2021-05-28 11:34:27 Public message
Pytania i odpowiedzi 5.pdf pdf 106.42 2021-05-28 08:48:46 Public message
Pytania i odpowiedzi 7.pdf pdf 89.23 2021-05-28 14:25:03 Public message
Pytania i odpowiedzi 4.pdf pdf 94.04 2021-05-27 12:13:19 Public message
Pytania i odpowiedzi 9.pdf pdf 71.49 2021-05-31 11:26:51 Public message
audyt energetyczny budynku.pdf pdf 2187.62 2021-05-31 11:26:51 Public message
audyt energetyczny instalacji fotowoltaicznej.pdf pdf 468.55 2021-05-31 11:26:51 Public message
audyt energetyczny oświetlenia.pdf pdf 549.23 2021-05-31 11:26:51 Public message
Pytania i odpowiedzi 3.pdf pdf 56.68 2021-05-27 09:30:25 Public message
Pytania i odpowiedzi 6.pdf pdf 101.24 2021-05-28 13:26:26 Public message
zawiadomienie o unieważanieniu.pdf pdf 144.53 2021-06-02 14:15:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #458899.pdf pdf 34.9 2021-06-02 12:27:37 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 91.52 2021-06-24 13:30:08 Public message

Announcements

2021-06-24 13:30 Katarzyna Kopiczko w nawiązaniu do art. 253 ust. ustawy Pzp Zamawiający przekazuje informację o wyborze ofert

informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-02 14:15 Katarzyna Kopiczko Na podstawie art. 260ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania II

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-06-02 12:27 Katarzyna Kopiczko Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przesyła informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-02 11:00 Buyer message Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r- Prawo zamówień publicznych, informuje, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 2 768 000 zł. (brutto)
2021-06-01 11:05 Katarzyna Kopiczko Numer konta Zamawiającego, do wpłaty wadium
60 1020 4753 0000 0102 0006 0509 Bank PKO BP S.A.
2021-05-31 11:26 Katarzyna Kopiczko W nawiązaniu do art. 284 ust. 6 Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz wnioskowanymi dokumentami.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

audyt energetyczny b [...].pdf

audyt energetyczny i [...].pdf

audyt energetyczny o [...].pdf

2021-05-31 09:54 Katarzyna Kopiczko W nawiązaniu do art. 284 ust. 6 Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-05-28 14:25 Katarzyna Kopiczko W nawiązaniu do art. 284 ust. 6 Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-05-28 13:26 Katarzyna Kopiczko W nawiązaniu do art. 284 ust. 6 Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-05-28 11:34 Katarzyna Kopiczko w związku z błędnie wpisaną nazwą zadania w załączniku nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

poprawiony załącznik [...].docx

2021-05-28 08:48 Katarzyna Kopiczko W nawiązaniu do art. 284 ust. 6 Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-05-27 12:13 Katarzyna Kopiczko W nawiązaniu do art. 284 ust. 6 Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-05-27 09:30 Katarzyna Kopiczko W nawiązaniu do art. 284 ust. 6 Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-05-25 12:41 Katarzyna Kopiczko W nawiązaniu do art. 284 ust. 6 Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-05-21 11:58 Katarzyna Kopiczko W nawiązaniu do art. 284 ust. 6 Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 728