Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Or.272.1.4.2021 Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.10.2021r. do 31.03.2023r.

Marzena Wójcik
Powiat Piski
Deadlines:
Published : 14-05-2021 11:05:00
Placing offers : 15-06-2021 10:00:00
Offers opening : 15-06-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 Ogłoszenie o zamówieniu - 2021-OJS093-241575-pl.pdf pdf 15531.8 2021-05-14 11:05:00 Proceeding
02 SWZ.pdf pdf 1001.84 2021-05-14 11:05:00 Proceeding
03 Zal_1a_Wykaz.xls xls 392 2021-05-14 11:05:00 Proceeding
04 Zal_1b_Wykaz.xls xls 278 2021-05-14 11:05:00 Proceeding
05 Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 93 2021-05-14 11:05:00 Proceeding
06 Zal_3_JEDZ.doc doc 205 2021-05-14 11:05:00 Proceeding
07 Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 66 2021-05-14 11:05:00 Proceeding
08 Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 43.5 2021-05-14 11:05:00 Proceeding
09 Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 39.5 2021-05-14 11:05:00 Proceeding
10 Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 49.5 2021-05-14 11:05:00 Proceeding
12 Zal_9_Umowa.pdf pdf 658.66 2021-05-14 11:05:00 Proceeding
11 Zal_8_Umowa.pdf pdf 658.43 2021-05-14 11:05:00 Proceeding
15 Zapytania do SWZ(1).pdf pdf 135.02 2021-05-27 14:24:07 Public message
16 Zapytania do SWZ(2).pdf pdf 431.63 2021-06-02 13:00:22 Public message
17 Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 197.92 2021-06-15 15:14:00 Public message
24 Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 215.67 2021-07-19 14:56:20 Public message
Unieważnienie - Cz. 1.pdf pdf 176.94 2021-09-09 14:29:44 Public message
29 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 210.26 2022-01-11 14:05:13 Public message
00 Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 143.38 2021-06-15 10:00:00 Public message

Announcements

2022-01-11 14:05 Marzena Wójcik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29 Ogłoszenie o udzi [...].pdf

2021-09-09 14:29 Marzena Wójcik W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie - Cz. [...].pdf

2021-07-19 14:56 Marzena Wójcik W załączeniu informacja o wyborze oferty.

24 Informacja o wybo [...].pdf

2021-06-15 15:14 Marzena Wójcik Informacja z otwarcia ofert

17 Informacja o złoż [...].pdf

2021-06-15 10:00 Buyer message Zgodnie z załączoną informacją.

00 Kwota przeznaczon [...].pdf

2021-06-02 13:00 Marzena Wójcik W załączeniu zapytania do SWZ(2) wraz z odpowiedziami.

16 Zapytania do SWZ( [...].pdf

2021-05-27 14:24 Marzena Wójcik W załączeniu zapytania do SWZ(1) wraz z odpowiedziami.

15 Zapytania do SWZ( [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1788