Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.7.21 Dostawy środków dezynfekcyjnych do Szpitala w Brodnicy

Deadlines:
Published : 12-05-2021 11:59:00
Placing offers : 21-05-2021 11:00:00
Offers opening : 21-05-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SZP.251.7.21_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 156.3 2021-05-12 11:59:00 Proceeding
SZP.251.7.21_SWZ.doc doc 156 2021-05-12 11:59:00 Proceeding
SZP.251.7.21_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 70 2021-05-12 11:59:00 Proceeding
SZP.251.7.21_Załącznik nr 1A - Formularz asortymentowo-cenowy.xls xls 151 2021-05-12 11:59:00 Proceeding
SZP.251.7.21_Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 59.5 2021-05-12 11:59:00 Proceeding
SZP.251.7.21_Załącznik nr 3 do SWZ - Udostepnienie zasobów.docx docx 18.4 2021-05-12 11:59:00 Proceeding
SZP.251.7.21_Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 46 2021-05-12 11:59:00 Proceeding
SZP.251.7.21_Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy.doc doc 74.5 2021-05-12 11:59:00 Proceeding
SZP.251.7.21_ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 34.83 2021-05-17 08:26:14 Public message
SZP.251.7.21_Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy po zmianie.doc doc 74.5 2021-05-18 11:27:23 Public message
SZP.251.7.21_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 233 2021-05-18 10:53:22 Public message
SZP.251.7.21_Pytania i odpowiedzi nr 2.doc doc 167 2021-05-18 10:53:22 Public message
251.7.21_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 33 2021-05-21 13:29:41 Public message
251.7.21_Wynik.doc doc 119.5 2021-06-11 08:30:31 Public message

Announcements

2021-06-11 08:30 Katarzyna Szczepańska Szanowni Państwo w załączeniu wysyłam rozstrzygnięcie z postępowania SZP.251.7.21. z poważaniem Katarzyna Szczepańska

251.7.21_Wynik.doc

2021-06-11 08:23 Katarzyna Szczepańska The message was withdrawn by the Buyer.
2021-05-21 13:29 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam poprawioną informację z otwarcia ofert. Zamawiający nie mógł poprawnie otworzyć oferty nr 1.
Z poważaniem, Lucyna Gruszkowska

251.7.21_Informacja [...].xls

2021-05-21 12:23 Lucyna Gruszkowska The message was withdrawn by the Buyer.
2021-05-21 11:00 Buyer message Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć kwotę (brutto) na poszczególne pakiety:
Pakiet nr 1 - 154 663,54 zł,
Pakiet nr 2 - 22 282,08 zł,
Pakiet nr 3 -108 113,26 zł,
Pakiet nr 4 - 42 778,80 zł,
Pakiet nr 5 - 1 912,25 zł,
Pakiet nr 6 - 4 931,24 zł.
Pakiet nr 7 - 29 778,45 zł,
Pakiet nr 8 - 1 538,12 zł.
2021-05-18 11:27 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo, w załączeniu projekt umowy po zmianie. Z poważaniem, Lucyna Gruszkowska

SZP.251.7.21_Załączn [...].doc

2021-05-18 10:53 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo, w załączeniu pytania i odpowiedzi do postępowania w dwóch zestawach. Z poważaniem, Lucyna Gruszkowska

SZP.251.7.21_Pytania [...].doc

SZP.251.7.21_Pytania [...].doc

2021-05-17 08:26 Joanna Błażej Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że nowy termin składania ofert to 21 maja 2021r. godz.:11:00. Ogłoszenie w załączeniu.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

SZP.251.7.21_ogłosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 890