Proceeding: WZP- 1556/21/94/IR Przebudowa i modernizacja części pomieszczeń w budynku nr 2 znajdującego się na terenie Centralnej Składnicy Uzbrojenia Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji

Sławomir Jastrzębski
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 10-05-2021 14:54:00
Placing offers : 25-05-2021 10:00:00
Offers opening : 25-05-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1348.82 2021-05-10 14:54:00 Proceeding
zał do edycji.docx docx 33.09 2021-05-10 14:54:00 Proceeding
pfucsu2_2021051014424406.pdf pdf 2252.73 2021-05-10 14:54:00 Proceeding
załacznik nr 2 plan sytuacyjny CSU.pdf pdf 1103.63 2021-05-10 14:54:00 Proceeding
załącznik nr 1- umowa dzierżawy nr 116.2019.pdf pdf 1038.13 2021-05-10 14:54:00 Proceeding
załącznik nr 3 - koncepcja modernizacji warsztatu.pdf pdf 57.16 2021-05-10 14:54:00 Proceeding
załącznik nr 3.1 - koncepcja modernizacji warsztatu.pdf pdf 124.07 2021-05-10 14:54:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.32 2021-05-10 14:54:00 Proceeding
infootw1556.pdf pdf 52.55 2021-05-25 11:40:16 Public message
strona www.pdf pdf 167.44 2021-05-25 11:40:16 Public message
infounie1556.pdf pdf 62.38 2021-05-25 15:20:11 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 60.48 2021-05-26 09:31:20 Public message

Announcements

2021-05-26 09:31 Sławomir Jastrzębski Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-05-25 15:20 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 260 ust. 2 Ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, że:

I. Zamawiający unieważnił ww. postępowanie o udzielenie zamówienia
podstawa prawna:
art. 255 pkt. 3 Ustawy: „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”
podstawa faktyczna:
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie dysponuje środkami finansowymi na dofinansowanie ww. postępowania.

infounie1556.pdf

2021-05-25 11:40 Sławomir Jastrzębski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

infootw1556.pdf

strona www.pdf

2021-05-25 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 981.964,08 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 408