Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.3.2021 Dostawa wózka widłowego z chwytakiem do bel

Deadlines:
Published : 06-05-2021 15:41:00
Placing offers : 14-05-2021 12:00:00
Offers opening : 14-05-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 88.54 2021-05-06 15:41:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 882.12 2021-05-06 15:41:00 Proceeding
Zalącznik nr 7 - Klauzula_informacyjna.docx docx 22.76 2021-05-06 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 208.28 2021-05-06 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 574.19 2021-05-06 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3- Wzór Formularza Oferty wraz z Wykazem parametrów technicznych.docx docx 33.75 2021-05-06 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór Ośiadczenia w zakresie informacji dotyczących wykonawcy_wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 28.85 2021-05-06 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzor_Oswiadczenia składanego_na_podst_art.125_ust.1.docx docx 22.91 2021-05-06 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór Wykazu wykonanych dostaw.docx docx 18.43 2021-05-06 15:41:00 Proceeding
Zalącznik nr 7 - Klauzula_informacyjna.docx docx 22.78 2021-05-10 11:35:30 Public message
Załącznik nr 3- Wzór Formularza Oferty wraz z Wykazem parametrów technicznych.docx docx 33.88 2021-05-10 11:35:30 Public message
Załącznik nr 6 - Wzór Wykazu wykonanych dostaw.docx docx 18.45 2021-05-10 11:35:30 Public message
Zapytania i wyjaśnienia - UA.271.1.3.2021.pdf pdf 535.21 2021-05-11 15:20:31 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia-wózek widłowy.pdf pdf 424.83 2021-05-14 12:12:28 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania-UA.271.1.3.2021.pdf pdf 527.2 2021-05-18 15:08:57 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dostawa wózka widłowego z chwytakiem do bel.pdf pdf 49.05 2021-06-07 12:55:58 Public message

Announcements

2021-06-07 12:55 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-05-18 15:08 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-05-14 14:40 Beata Wiktorowska Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.
2021-05-14 12:12 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-05-11 15:20 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zapytania i wyjaśnienia

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2021-05-10 11:35 Beata Wiktorowska Zamawiający zamieszcza załącznik numer 3,6 i 7 z poprawną numeracją w treści załącznika.

Zalącznik nr 7 - Kla [...].docx

Załącznik nr 3- Wzór [...].docx

Załącznik nr 6 - Wzó [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 565