Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zagospodarowanie odpadów 16 01 03 /2021

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 04-05-2021 09:35:00
Placing offers : 07-06-2021 12:00:00
Offers opening : 07-06-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 131.07 2021-05-04 09:35:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 439.88 2021-05-04 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 334.57 2021-05-04 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 301.68 2021-05-04 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.66 2021-05-04 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.64 2021-05-04 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 36.5 2021-05-04 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.51 2021-05-04 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 23.64 2021-05-04 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.43 2021-05-04 09:35:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 66.13 2021-06-07 14:11:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 88.65 2021-06-07 14:12:13 Public message
Informacja o unieważnieniu - platforma.pdf pdf 77.9 2021-06-10 13:33:45 Public message

Announcements

2021-06-10 13:33 Gabriela Watała Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-06-07 14:12 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-07 14:11 Małgorzata Podsiadła Informacja art. 222 ust. 4

Informacja o kwocie. [...].pdf

2021-06-07 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 114 000,00 zł netto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 930