Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa samochodów ciężarowych typu hakowiec / 2021

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 30-04-2021 10:14:00
Placing offers : 02-06-2021 12:00:00
Offers opening : 02-06-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 135.78 2021-04-30 10:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.99 2021-04-30 10:14:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 437.33 2021-04-30 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ i umowy - Opis przedmiotu zamówienia( parametry techniczne).pdf pdf 128.74 2021-04-30 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ i umowy - Formularz ofertowy.pdf pdf 215.26 2021-04-30 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf pdf 145.42 2021-04-30 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.45 2021-04-30 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.53 2021-04-30 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2021-04-30 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.99 2021-04-30 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.08 2021-04-30 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.31 2021-04-30 10:14:00 Proceeding
Odpowiedź - Platforma.pdf pdf 34.39 2021-05-17 12:15:53 Public message
odpowiedź - platforma.pdf pdf 79.34 2021-05-26 13:05:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 167.43 2021-06-02 12:34:18 Public message
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - PLATFORMA.pdf pdf 39.73 2021-07-02 14:55:54 Public message

Announcements

2021-07-02 14:55 Małgorzata Podsiadła INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2021-06-02 12:34 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-02 12:00 Buyer message zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 940 000,00 zł netto
2021-05-26 13:05 Gabriela Watała W załączeniu odpowiedź na zapytanie

odpowiedź - platform [...].pdf

2021-05-17 12:15 Małgorzata Podsiadła Odpowiedź na zadane pytania.

Odpowiedź - Platform [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1014