Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Tagowanie pojemników / 2021

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 29-04-2021 14:59:00
Placing offers : 14-05-2021 12:00:00
Offers opening : 14-05-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 416.86 2021-04-29 14:59:00 Proceeding
Załacznik nr 1 SWZ oraz umowy - Formularz ofertowy (1).pdf pdf 164.98 2021-04-29 14:59:00 Proceeding
Załacznik nr 2 SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 129.42 2021-04-29 14:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.29 2021-04-29 14:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.4 2021-04-29 14:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej-poprawiona.doc doc 37.5 2021-04-29 14:59:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie na podst. art. 125.docx docx 23.07 2021-04-29 14:59:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 21.11 2021-04-29 14:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 82.26 2021-04-29 14:59:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 112.26 2021-05-14 12:56:38 Public message
Informacja o wyniku postępowania - platforma.pdf pdf 42.57 2021-06-07 11:24:01 Public message

Announcements

2021-06-07 11:24 Gabriela Watała W załączeniu Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-05-14 12:56 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-14 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 600 000,00 zł netto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 933