Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1461/21/88/IR Rozbudowa systemu wentylacji oraz rozbudowa systemu zasilania bezprzerwowego w budynku Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2

Deadlines:
Published : 29-04-2021 13:46:00
Placing offers : 18-05-2021 10:00:00
Offers opening : 18-05-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.16 2021-04-29 13:46:00 Proceeding
SWZ- WZP-1461.21.88.doc doc 711 2021-04-29 13:46:00 Proceeding
SWZ- WZP-1461.21.88.pdf pdf 1274.9 2021-04-29 13:46:00 Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 306.5 2021-04-29 13:46:00 Proceeding
informacja o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej.pdf pdf 39.09 2021-05-04 10:26:28 Public message
informacja o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej.doc doc 92 2021-05-04 10:26:28 Public message
informacja o zmianie terminu skladania ofert.pdf pdf 56.76 2021-05-04 13:45:47 Public message
Informacja o zmianie terminu składania ofert.doc doc 97.5 2021-05-04 13:45:47 Public message
Załącznik nt 7 do SWZ.zip zip 1906.86 2021-05-04 13:45:47 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.34 2021-05-04 13:48:12 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 44.43 2021-05-18 11:20:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 61 2021-05-18 11:20:09 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 60.98 2021-05-25 14:36:43 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 69.37 2021-06-30 11:32:05 Public message

Announcements

2021-06-30 11:32 Piotr Sobieraj Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-05-25 14:36 Piotr Sobieraj Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

2021-05-18 11:20 Piotr Sobieraj Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].doc

2021-05-18 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1.807.450,13 PLN brutto.
2021-05-04 13:48 Piotr Sobieraj Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-05-04 13:45 Piotr Sobieraj Informacja o zmianie terminu składania ofert wraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym

informacja o zmianie [...].pdf

Informacja o zmianie [...].doc

Załącznik nt 7 do SW [...].zip

2021-05-04 10:26 Piotr Sobieraj Informacja o wyznaczeniu terminu Wizji Lokalnej

informacja o wyznacz [...].pdf

informacja o wyznacz [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 997